ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
25
21
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
28
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...