ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
38
19
57
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
43
21
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
46
135
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...