ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
8
1
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
33
17
50
6
ม.1
16
6
22
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
42
20
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
43
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...