ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
21
24
45
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
21
8
29
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
10
17
27
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
76
70
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
94
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...