ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
17
23
40
2
ป.1
5
12
17
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
19
7
26
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
9
18
27
1
รวมประถม
65
66
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
89
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...