ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนโคกยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
53
40
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
50
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...