ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
30
40
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
53
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...