ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
29
36
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
56
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...