ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนหมอทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
3
13
16
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
46
61
107
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
24
13
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
95
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...