ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนหมอทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
41
54
95
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
20
17
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
87
169
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...