ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
30
24
54
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
18
20
38
1
รวมประถม
81
86
167
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
110
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...