ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
29
24
53
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
77
78
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
102
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...