ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนยวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
20
39
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
34
36
70
2
ป.1
13
23
36
1
ป.2
9
24
33
1
ป.3
15
17
32
1
ป.4
18
19
37
1
ป.5
18
19
37
1
ป.6
12
23
35
1
รวมประถม
85
125
210
6
ม.1
21
7
28
1
ม.2
16
3
19
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
53
19
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
180
352
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...