ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
6
2
8
1
ป.1
12
13
25
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
40
54
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
56
102
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...