ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
10
11
21
1
ป.1
4
10
14
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
35
50
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
61
106
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...