ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
21
12
33
1
รวม อบ.
36
21
57
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
12
17
29
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
81
89
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
110
227
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...