ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
6
6
12
3
ป.1
12
11
23
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
55
60
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
66
127
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...