ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
24
25
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
33
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...