ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
11
28
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
42
34
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
52
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...