ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
13
4
17
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
40
37
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
48
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...