ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าควาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
12
4
16
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
52
121
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...