ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
28
55
2
อบ.3
24
19
43
2
รวม อบ.
51
47
98
4
ป.1
32
31
63
2
ป.2
27
34
61
2
ป.3
33
22
55
2
ป.4
41
32
73
2
ป.5
36
35
71
2
ป.6
36
33
69
2
รวมประถม
205
187
392
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
256
234
490
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...