ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
22
47
2
อบ.3
24
28
52
2
รวม อบ.
49
50
99
4
ป.1
26
23
49
2
ป.2
31
27
58
2
ป.3
25
36
61
2
ป.4
30
24
54
2
ป.5
39
32
71
2
ป.6
33
33
66
2
รวมประถม
184
175
359
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
233
225
458
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...