ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพะยูน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
42
41
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
48
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...