ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
52
62
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
76
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...