ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
22
10
32
1
รวมประถม
68
63
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
76
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...