ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวควน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
17
8
25
1
รวม อบ.
29
19
48
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
17
6
23
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
68
65
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
84
181
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...