ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวควน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
6
13
19
1
ป.4
16
6
22
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
78
67
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
88
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...