ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดฝาละมี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
29
38
67
6
ม.1
3
0
3
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
2
0
2
1
รวมมัธยมต้น
9
2
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
49
94
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...