ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดฝาละมี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
5
7
12
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
27
33
60
6
ม.1
2
0
2
1
ม.2
1
0
1
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
6
2
8
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
42
80
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...