ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
19
5
24
1
รวมประถม
70
56
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
72
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...