ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
14
53
2
อบ.3
20
30
50
2
รวม อบ.
59
44
103
4
ป.1
30
24
54
2
ป.2
31
28
59
2
ป.3
24
26
50
2
ป.4
27
36
63
2
ป.5
23
21
44
2
ป.6
27
25
52
2
รวมประถม
162
160
322
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
204
425
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...