ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
29
49
2
อบ.3
30
23
53
2
รวม อบ.
50
52
102
4
ป.1
32
28
60
2
ป.2
27
25
52
2
ป.3
29
37
66
2
ป.4
24
22
46
1
ป.5
24
24
48
1
ป.6
39
35
74
2
รวมประถม
175
171
346
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
225
223
448
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...