ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนเผยอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
6
15
21
1
รวมประถม
47
66
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
84
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...