ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนเผยอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
6
15
21
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
44
69
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
90
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...