ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
8
17
25
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
68
52
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
74
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...