ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
44
36
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
50
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...