ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
13
3
16
1
รวม อบ.
21
12
33
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
59
65
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
77
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...