ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
6
13
19
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
18
13
31
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
60
60
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
76
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...