ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
65
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...