ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
61
59
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
74
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...