ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
38
35
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
43
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...