ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
57
40
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
53
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...