ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
21
20
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
88
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...