ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
26
12
38
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
5
12
17
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
48
54
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
66
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...