ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
57
57
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
72
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...