ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
19
12
31
1
รวม อบ.
26
21
47
2
ป.1
17
18
35
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
15
9
24
2
ป.4
20
13
33
2
ป.5
19
15
34
2
ป.6
18
17
35
2
รวมประถม
105
86
191
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
107
238
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...