ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
11
17
28
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
15
14
29
2
ป.4
14
7
21
2
ป.5
17
10
27
2
ป.6
16
14
30
2
รวมประถม
93
73
166
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
94
211
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...