ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางขวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
8
1
9
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
70
50
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
66
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...