ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางขวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
8
1
9
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
64
43
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
61
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...