ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางมวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
22
17
39
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
45
50
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
67
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...