ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางมวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
20
19
39
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
47
49
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
68
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...