ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
15
7
22
3
ป.1
9
4
13
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
40
33
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
40
95
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...