ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าวา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
0
10
10
1
รวม อบ.
6
12
18
2
ป.1
1
6
7
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
25
23
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
35
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...