ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
38
35
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
49
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...