ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
5
23
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
31
15
46
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
19
8
27
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
72
67
139
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
110
247
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...