ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
18
5
23
1
รวม อบ.
24
14
38
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
7
14
21
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
64
66
130
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
27
23
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
103
218
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...