ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
24
10
34
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
64
56
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
66
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...