ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวงก์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
16
3
19
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
56
35
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
6
1
7
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
15
5
20
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
51
137
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...