ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวงก์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
16
4
20
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
54
33
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
3
0
3
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
46
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...