ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทอนตรน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
26
15
41
2
รวม อบ.
41
31
72
3
ป.1
14
20
34
1
ป.2
20
24
44
2
ป.3
10
14
24
1
ป.4
13
28
41
2
ป.5
23
27
50
2
ป.6
11
17
28
1
รวมประถม
91
130
221
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
161
293
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...