ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทอนตรน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
19
21
40
2
รวม อบ.
34
31
65
3
ป.1
25
14
39
2
ป.2
15
23
38
1
ป.3
21
21
42
2
ป.4
7
13
20
1
ป.5
11
27
38
1
ป.6
23
26
49
2
รวมประถม
102
124
226
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
155
291
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...