ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
14
31
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
30
31
61
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
5
23
28
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
74
96
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
127
231
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...