ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
1
อบ.3
17
14
31
1
รวม อบ.
34
33
67
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
16
17
33
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
5
23
28
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
73
96
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
129
236
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...