ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
9
21
30
1
รวม อบ.
20
31
51
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
67
71
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
102
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...