ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
14
18
1
อบ.3
17
23
40
1
รวม อบ.
21
37
58
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
63
61
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
98
182
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...