ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าวัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
60
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...