ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าวัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
54
53
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
64
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...