ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
18
43
2
อบ.3
16
21
37
1
รวม อบ.
41
39
80
3
ป.1
21
23
44
2
ป.2
20
24
44
2
ป.3
23
13
36
2
ป.4
14
20
34
1
ป.5
19
20
39
2
ป.6
16
22
38
2
รวมประถม
113
122
235
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
161
315
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...