ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
22
41
2
อบ.3
18
22
40
2
รวม อบ.
37
44
81
4
ป.1
21
25
46
2
ป.2
19
14
33
1
ป.3
14
18
32
2
ป.4
20
20
40
2
ป.5
17
22
39
2
ป.6
15
19
34
2
รวมประถม
106
118
224
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
162
305
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...