ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแก่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
24
20
44
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
64
66
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
86
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...