ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแก่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
72
69
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
89
179
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...