ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
19
12
31
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
19
16
35
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
21
36
57
2
ป.4
24
16
40
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
17
19
36
1
รวมประถม
107
117
224
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
138
274
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...