ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
23
24
47
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
19
14
33
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
24
32
56
2
ป.5
24
12
36
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
111
94
205
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
118
252
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...