ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
8
15
23
1
ป.2
3
13
16
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
53
62
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
76
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...