ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคู ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
2
11
13
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
51
56
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
74
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...