ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนประกอบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
2
อบ.3
13
17
30
2
รวม อบ.
29
29
58
4
ป.1
21
26
47
1
ป.2
20
15
35
1
ป.3
15
20
35
1
ป.4
12
18
30
1
ป.5
21
13
34
1
ป.6
23
20
43
1
รวมประถม
112
112
224
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
8
16
24
1
รวมมัธยมต้น
30
33
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
174
345
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...