ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนประกอบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
17
33
2
อบ.3
24
26
50
2
รวม อบ.
40
43
83
4
ป.1
18
16
34
1
ป.2
16
19
35
1
ป.3
12
21
33
1
ป.4
20
14
34
1
ป.5
23
20
43
1
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
109
101
210
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
13
14
27
1
รวมมัธยมต้น
35
35
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
179
363
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...