ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
23
36
1
อบ.3
26
14
40
2
รวม อบ.
39
37
76
3
ป.1
15
18
33
1
ป.2
25
25
50
2
ป.3
18
13
31
1
ป.4
19
18
37
1
ป.5
28
20
48
1
ป.6
19
26
45
1
รวมประถม
124
120
244
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
157
320
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...