ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
17
40
2
อบ.3
12
29
41
2
รวม อบ.
35
46
81
4
ป.1
30
12
42
1
ป.2
11
19
30
1
ป.3
25
24
49
1
ป.4
19
12
31
1
ป.5
20
17
37
1
ป.6
29
21
50
2
รวมประถม
134
105
239
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
151
320
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...